Oldal kiválasztása

Felhasználási feltételek

Bevezetés

A www.geomagworld.com weboldal (a továbbiakban: “Weboldal”) oldalainak elérése és az azokhoz való hozzáférés a felhasználó által az alábbiakban meghatározott feltételek (a továbbiakban: “Felhasználási feltételek”) elfogadásától függ.
A weboldal a Geomagworld SA (a továbbiakban: „Geomag” vagy a „Vállalat”) tulajdonában van, és célja a Geomag által végzett tevékenységekről, a nyújtott szolgáltatásokról és az új termékekről történő tájékoztatás.
A Weboldalhoz való hozzáférés és annak használata a Felhasználó részéről a használati feltételek elfogadásától függ.
Ha a Felhasználó nem kívánja elfogadni a felhasználási feltételeket, tartózkodnia kell a Weboldalon való navigálástól, és ott kell hagynia azt.
A Geomag fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, értesítés nélkül frissítse vagy módosítsa a jelen Felhasználási feltételeket, és a Weboldalon navigáló Felhasználó felelős az új használati feltételek elolvasásáért, amely az online közzététel pillanatától kötelező érvényűnek minősül.
Ezért a felhasználókat arra kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizzék a jelen Felhasználási feltételeket és a Weboldal egyéb szakaszait, beleértve a személyes adatok feldolgozására vonatkozó adatvédelmi szabályzatot (Adatvédelmi szabályzat) és a cookie-k használatáról szóló tájékoztatót (Cookie-szabályzat).

Szellemi és ipari tulajdonjogok

A weboldalon közzétett vagy megjelenített összes tartalom, beleértve, de nem kizárólag, szövegeket, képeket, fotókat, hang- és videóanyagokat, terveket, grafikákat, logókat, szimbólumokat, neveket, termék- és cégneveket, valamint a benne foglalt összes szoftvert és minden egyéb fájlokat, valamint a hozzájuk tartozó kiválasztást és felhasználást (a „Tartalom”) a szerzői jogi törvény (az 1941. április 22-i 633. sz. olasz törvény), valamint egyéb olasz és nemzetközi törvények védik, mely a szellemi tulajdonok, az ipari tulajdonok, a védjegyek és dizájnok a Geomag és kapcsolt leányvállalatai, felhasználói vagy licenctulajdonosai tulajdonában vannak. Minden jog fenntartva. A Weboldal tartalma nem módosítható, nem másolható, nem terjeszthető, nem beilleszthető, nem reprodukálható, nem újraközzétehető, nem tölthető le, nem kiadható, nem vetíthető vagy értékesíthető semmilyen formában, részben vagy egészben, a Geomag előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve, ha ez a Felhasználó által a Weboldalon jogszerűen közzétett bármely Tartalomra vonatkozik. Ezenkívül a Geomag előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen digitális tartalom nem másolható más programokba. Ahol a Weboldal erre jogosultságot ad, a Felhasználó korlátozott licencet kap a Weboldal és a Tartalom megtekintésére és használatára, valamint a jogszerűen hozzáférhető Tartalom bármely részének letöltésére vagy kinyomtatására, kizárólag személyes és nem kereskedelmi célokra, azzal a feltétellel, hogy a szerzői jogra és egyéb tulajdonjogokra vonatkozó összes megjegyzést változatlanul tartja. Saját Tartalma kivételével a Felhasználó nem töltheti fel vagy teheti közzé újra a Weboldal tartalmát más internetes, intranetes vagy extranetes webhelyeken, és nem építheti be azokat más adatbázisokba vagy kínálatba. A Weboldal tartalmának bármely más használata szigorúan tilos. Ez az engedély a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozik, és nem foglalja magában az adatbányászat, robotok vagy hasonló módszerek használatát az adatok gyűjtésére vagy kinyerésére. A Weboldal vagy a kapcsolódó Tartalmaknak az itt kifejezetten engedélyezett-től eltérő használata szigorúan tilos a Geomag előzetes írásbeli engedélye nélkül, és a megadott engedély visszavonásához vezet. A jogosulatlan használat megsértheti a vonatkozó jogszabályokat is, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogra és a védjegyekre vonatkozó jogszabályokat, valamint a kommunikációra vonatkozó rendeleteket és törvényeket. Amennyiben e dokumentum kifejezetten nem rendelkezik, a jelen Használati feltételek egyetlen tartalma sem értelmezhető úgy, mint amely a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó engedélyt ad. A Tartalomra vonatkozó jogok a Geomag tulajdonában vannak, vagy azok jogszerűen hozzáférhetők, és ezek egyike sem értelmezhető úgy, mint amelyet a Felhasználónak vagy harmadik feleknek adott licenc.

Védjegyek

A Weboldalon megjelenő „GEOMAG” és egyéb bejegyzett védjegyek, logók, betűtípusok, oldalfejlécek, gombikonok, szövegek, szolgáltatásnevek és egyéb védjegyek (a továbbiakban együttesen: „Védjegyek”) a Geomag vagy kapcsolt vállalkozásai védjegyei. A Geomag védjegyei nem használhatók fel , beleértve más védjegyeket és/vagy domain neveket is, olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek bármilyen módon zavart okozhatnak, és a Geomagworld előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolhatók, utánozhatók vagy használhatók, részben vagy egészben. A Weboldalon vagy a Weboldal bármely más tartalmában megjelenített védjegyek használata, azokkal való visszaélés a jelen Használati feltételek szerint szigorúan tilos,
A weboldal és annak tartalma használata
A Weboldalon található összes információ és anyag kizárólag a Geomag termékeire vonatkozó általános és promóciós információk biztosítása érdekében kerül bemutatásra. Ezek az információk és anyagok nem jelentenek ajánlatot a Geomag, a hivatalos kiskereskedők vagy harmadik felek termékeire, és nem jelentenek figyelmeztetéseket vagy egyéb utasításokat a Geomag termékek használatára vonatkozóan.
A Weboldal tartalmazhat olyan információkat a Geomag globális termékeiről, amelyek nem minden országban érhetők el. A Geomag termékre vagy szolgáltatásra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy az ilyen termék vagy szolgáltatás abban az országban érhető el vagy lesz elérhető, ahol a Felhasználó a Weboldalt megtekinti.
A Weboldal és a Tartalom kizárólag személyes használatra és információra használható. A Tartalom teljes vagy részleges reprodukálása a Geomag kifejezett engedélye nélkül tilos. A Weboldal és annak tartalma kereskedelmi és/vagy nyereségcélú használata semmilyen körülmények között nem engedélyezett.
A Weboldal linkeket tartalmazhat a Geomag vagy harmadik felek tulajdonában lévő Weboldaltól eltérő weboldalakra: A Geomag semmilyen körülmények között nem tekinthető felelősnek a linkeken keresztül elérhető weboldalak tartalmáért és/vagy az említett weboldalak használatából eredő károkért, amelyek a Vállalat hatáskörén kívül esnek.
A felhasználók által a weboldalon található űrlapok kitöltésével elküldött személyes adatokra vonatkozó minden információt a vonatkozó törvényeknek megfelelően és a Geomag által a személyes adatok feldolgozásáról szóló adatvédelmi irányelvekkel (Adatvédelmi szabályzat) teljes összhangban kell feldolgozni.

A Weboldal nem megfelelő használata és kibertámadások

A weboldalon navigáló felhasználók nem használhatják helytelenül a webhelyet. A Felhasználó, aki tudatosan vezet be vírusokat, rosszindulatú programokat, trójai programokat, zsarolóprogramokat, keylogolókat, kémprogramokat, reklámot tartalmazó szoftvereket vagy más elemeket, programokat vagy kódokat, amelyek veszélyeztethetik a szoftver vagy az informatikai berendezések működését, ami megpróbál illetéktelenül hozzáférni a Geomag weboldalt üzemeltető szerverekhez, vagy bármely más, a Weboldalunkhoz kapcsolódó szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz; vagy arra törekszik, hogy megszakítsa a Weboldal szolgáltatást elszigetelt informatikai támadásokkal vagy különböző forrásokból indított támadásokkal (pl. SQL-injektálás, Cross-Site Scripting, . DDos támadások …) az olasz büntető törvénykönyv 615-(3) és 615-(5) cikke alapján bűncselekménynek minősülhetnek. A Geomag jelenti az ilyen jogsértéseket az illetékes jogi hatóságoknak, együttműködik velük, és minden hasznos navigációs adatot biztosít a hacker személyazonosságának nyomon követéséhez. Az ilyen jogsértésekért felelősnek talált Felhasználók azonnal elveszítik a Weboldal használatára vonatkozó jogukat.

Kommunikáció

A weboldalra e-mailben vagy más módon elküldött minden kommunikációt és anyagot, beleértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat stb., Nem fenntartottnak és nem kizárólagosnak kell tekinteni. A Geomag vagy leányvállalatai által küldött vagy közzétett tartalmakat olyan célokra használhatják fel, amelyek magukban foglalhatják, de nem kizárólagosan, a sokszorosítást, a terjesztést, az átadást, a közzétételt, a nyilvánosságra hozatalt és a küldést. A vállalat szabadon felhasználhat ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikai tartalmat a weboldalra küldött bármilyen kommunikáció során bármilyen célra, ideértve, de nem kizárólagosan az ezen információkat felhasználó termékek fejlesztését, gyártását és marketingjét.

A felelősség kizárása

Annak ellenére, hogy mindent megtett annak biztosítása érdekében, hogy a weboldal pontos és naprakész információkat tartalmazzon, a Geomag semmilyen garanciát vagy nyilatkozatot nem vállal a weboldal éppen aktuális tartalmával kapcsolatban. A Geomag különösen nem garantálja és nem is állítja, hogy a Weboldal Tartalmának a Felhasználó általi használata nem sérti a Geomaghoz nem kapcsolódó harmadik felek jogait.
A Geomag nem vállal felelősséget a Felhasználó számítógépén vagy más eszközén a Weboldalhoz való hozzáférést, használatot vagy feltárást követően, illetve anyagok, adatok, szövegek, képek, videók vagy hangfájlok letöltését követően a Felhasználó számítógépén vagy más eszközein okozott károkért vagy vírusfertőzésekért, illetve bármilyen anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hangfájl letöltéséért.
A Geomag fenntartja a jogot, hogy megszakítsa vagy felfüggessze a Weboldal bármely funkcióját. A Geomag visszautasít minden felelősséget vagy kötelezettséget a Weboldal funkcióinak megszakításával vagy felfüggesztésével kapcsolatos kötelezettségekért, függetlenül attól, hogy ez a Geomag, a Geomaghoz kapcsolódó vállalatok vagy harmadik felek cselekedeteiből vagy mulasztásaiból ered.
A Weboldalon található anyagok, beleértve az információkat is, technikai vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. A Geomag fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa és/vagy fejlessze a fent említett anyagokat (beleértve az információkat), valamint az ezen információkban leírt termékeket és programokat.

Kapcsolatok más webhelyekkel és más webhelyekről
A Geomag nem rendelkezik ellenőrzéssel, és nem vállal garanciát azoknak a weboldalaknak a tartalmára, amelyekhez a Weboldal kapcsolódik, és nem ellenőrizte azokat, a Felhasználó ezért elismeri, hogy a Vállalat nem felelős a Weboldalon vagy bármely más weboldalon kívüli oldalak tartalmáért, amelyhez kapcsolódhat. A Felhasználó kizárólag a hivatkozott harmadik fél weboldalainak külső oldalaihoz való hozzáférésért felelős.
A Felhasználó saját felelősségére csatlakozik a Weboldalhoz, külső oldalakhoz vagy más weboldalakhoz. Az ilyen összekapcsolt termékek használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hivatkozott weboldalakra vonatkozó jogi közlemények és adatvédelmi szabályok eltérhetnek a Geomag értesítéseitől. A Felhasználó kapcsolatot létesíthet a Weboldallal, feltéve, hogy az ilyen kapcsolat a honlapon történik, anélkül, hogy azt reprodukálnák, és megfelel az alábbi feltételeknek.
A weboldal teljes vagy egyes részenek beillesztése más webhelyeken nem megengedett.
Hasonlóképpen tilos a Weboldal bármely más részének a Geomagon kívüli felek weboldalain való beépítésére szolgáló bármely más módszer használata.

A szolgáltatáshoz való hozzáférés

Annak ellenére, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal rendszeres elérhetőségét a nap 24 órájában, a hét minden napján, a Geomag nem vonható felelősségre, ha a Weboldal bármilyen okból nem érhető el egy adott időpontban vagy egy adott időszakban.
A Weboldalhoz való hozzáférés ideiglenesen felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhibák, karbantartás, javítás, vagy a Geomag hatáskörén kívül álló okok miatt.

A szolgáltatáshoz való hozzáférés

Annak ellenére, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal rendszeres elérhetőségét a nap 24 órájában, a hét minden napján, a Geomag nem vonható felelősségre, ha a Weboldal bármilyen okból nem érhető el egy adott időpontban vagy egy adott időszakban.
A Weboldalhoz való hozzáférés ideiglenesen felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhibák, karbantartás, javítás, vagy a Geomag hatáskörén kívül álló okok miatt.

A felelősség korlátozása

A vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben, kivéve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkat, a Geomag és a Geomaghoz kapcsolódó bármely más vállalat, beleértve azok tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottjait, részvényeseit vagy ügynökeit, elutasít minden felelősséget és kötelezettséget a Felhasználónak vagy harmadik feleknek okozott bármely veszteségért vagy kárért (beleértve, de nem kizárólagosan, közvetlen, közvetett vagy következményes károk, bevételkiesés, nyereség, goodwill vagy adatok) a Weboldallal vagy a Weboldal használatával kapcsolatban, a Weboldal használatából eredő bármely kapcsolódó weboldal vagy anyag használatával, vagy abból eredő következményekkel, beleértve, de nem kizárólagosan, a Felhasználó számítógépére, szoftverére, adataira vagy más eszközeire gyakorolt vírusfertőzések által okozott veszteségeket vagy károkat.

Egyéb

lemondást e jogról vagy záradékról. A Felhasználási feltételekben szereplő szakaszcímek kizárólag gyakorlati okokból vannak megadva, és nincs jogi vagy szerződéses hatásuk.
A jelen Használati feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy alkalmazhatatlansága semmilyen módon nem módosítja vagy veszélyeztetheti a fennmaradó kikötések érvényességét, jogszerűségét és alkalmazhatóságát.

Alkalmazandó jog és joghatóság

A felhasználási feltételeket a svájci jognak megfelelően kell értelmezni és szabályozni, kivéve az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét. Amennyiben a törvény megengedi, a Geomag székhelye szerinti illetékes bíróságok, amelyek jelenleg Bielben/Svájcban találhatók, kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek a jelen Használati feltételekből vagy a Weboldal Felhasználó általi használatából eredő vitákra, a Geomag azon jogával összhangban, hogy a felhasználóval szemben a lakóhelyén keresetet indítson.

Egyéb rendelkezések

A jelen felhasználási feltételek, valamint az Adatvédelmi szabályzat és a Cookie-szabályzat szabályozzák a Geomag és a Weboldal felhasználója közötti kapcsolatokat a Weboldal használatával kapcsolatban. Ha e rendelkezések bármelyikét megsemmisítik vagy annulálják, vagy bármely esetben nem alkalmazható, a többi rendelkezés teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

Kapcsolattartás és információkérés

A felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármely kérdésben a Felhasználó írhat a Geomagworld SA marketing osztályának, a Via Roncaglia 15, 6883 Novazzano, Svájc címre, vagy e-mailben az info@geomagworld.com címre.

This website uses cookies, including from third parties. In addition to technical cookies to guarantee the user correct navigation on the site, we use marketing cookies, analytical / statistical cookies and cookies that guarantee you to interact with the main social media (such as Facebook and Youtube). You can accept these cookies by clicking on "Accept", or click here to set your preferences. For more information, see the information on Cookies reachable here. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close