Oldal kiválasztása

Adatvédelmi szabályzat

a személyes adatok feldolgozásáról a 2016/679 európai rendelet („GDRP”) 13. cikke alapján

Kedves felhasználó!
Ez az adatvédelmi irányelv nem csak a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében készült – az (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR), 196/2003 olasz törvényhozási rendelet (D.Lgs.), frissítve a D.Lgs. 101/2018 (vagy „Adatvédelmi kódex”) és az Adatvédelmi Hatóság által kiadott nagy jelentőségű rendeletek által – hanem azért is, mert a Geomagworld SA (a továbbiakban: „Geomag” vagy a „Vállalat”) úgy véli, hogy a személyes adatok védelme alapvető értéke tevékenységének és minden olyan információt meg akar adni, amely segíthet a titoktartás védelmében és a személyes adatok felhasználásának ellenőrzésében a geomagworld.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) való navigálás során.
A személyes adatok egy azonosított vagy azonosítható természetes személy által meghatározott „érintettre” (a továbbiakban „Felhasználó”) vonatkozó információk, ideértve például a nevet és a vezetéknevet, a navigációs adatokat, a gazdasági feltételekre, az egészségi állapotra, az életmódra stb.

Az Európai Unió adatkezelője és képviselője

Az Adatkezelő, azaz az a fél, aki meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, és akivel kapcsolatba lehet lépni az általános adatvédelmi rendelet által elismert jogok gyakorlása céljából, az a Geomagworld SA, amelyet adózási célból regisztráltak CHE-114539760 Via Roncaglia, no. 15, 6883 Novazzano, Svájcban.
Az adatkezelővel úgy lehet kapcsolatba lépni, hogy e-mailt küldünk az info@geomagworld.com címre, vagy az értesítést közönséges postai úton továbbítjuk az adatkezelő címére, megadva a kérés okát. Az Adatkezelő a GDPR 27. cikke alapján kinevezte képviselőjét az Európai Unióban. Az Adatkezelő képviselője az Európai Unióban a Newprojet Italia srl, VAT Reg. 06624100969, Via Savona, N.97, POSTCODE. 20144, Milano, és kapcsolatba léphet vele az info@npi-promotion.com címen, vagy értesítést küldhet közönséges postai úton.

A feldolgozott adatok forrásai és kategóriái, az adatszolgáltatás jellege és az adatfeldolgozás módjai

A feldolgozott személyes adatokat elsősorban a Felhasználó készülékén gyűjtjük, amikor a Weboldalon navigál, vagy a weboldal által elérhetővé tett szolgáltatásokat használja. Ez az adatvédelmi irányelv a weboldal különböző szakaszaiban feldolgozott személyes adatokat elemzi, és kizárólag a személyes adatok feldolgozását szabályozza a weboldalon, és nem más olyan webhelyeket, amelyekre a felhasználó átirányítható. A Weboldal által gyűjtött adatokat főként elektronikus úton dolgozzuk fel, olyan szoftver- és informatikai eljárásokkal, amelyek alkalmasak a műszaki és informatikai biztonsági intézkedések biztosítására (pl. a https átviteli protokoll megvalósítása a Weboldalon megadott információk továbbítására).

Navigációs adatok

Az adatok típusai és az adatszolgáltatás jellege

A normál működés során a weboldal üzemeltetésére szolgáló számítógépes rendszerek és szoftvereljárások olyan személyes adatokat szereznek, amelyeket az internetes kommunikációs protokollok használata során hallgatólagosan továbbítanak. Ezeket az információkat nem azért gyűjtik össze, hogy kapcsolódjanak az azonosított érintettekhez, de természetüknél fogva harmadik felek birtokában lévő adatokkal történő feldolgozásukkal és társításukkal a felhasználók azonosításához vezethetnek. Ez az adatkategória magában foglalja a felhasználók által a weboldalhoz való csatlakozáskor használt számítógépes domainek IP-címét vagy nevét, a kért erőforrások URL-címét (egységes erőforrás-azonosító), a kérelem idejét, a kérés szerverhez történő beküldésének módját, a válaszként kapott fájl méretét, a szerver által adott válasz állapotát jelző numerikus kódot (OK , hiba, stb.) és a felhasználó operációs rendszerére és számítógépes környezetére vonatkozó egyéb paraméterek (beleértve például a Weboldalhoz csatlakozó eszköz nevét és típusát). Ezen adatok szolgáltatása nem kötelező, mivel a Felhasználó szabadon dönthet úgy, hogy nem ad meg ilyen adatokat, és nem navigál a Weboldalon, és nem kell hozzáférnie az általa elérhetővé tett funkciókhoz.

Az adatkezelés céljai

(i) Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy névtelen statisztikai információkat szerezzünk a Weboldal használatáról, ellenőrizzük, hogy megfelelően működik-e, és hogy javítsuk a kínált szolgáltatások minőségét, és optimalizáljuk a Weboldal funkcionalitását.
(ii) Ezeket az adatokat a hálózatok biztonságának és az azokon áthaladó információknak a garantálásához feltétlenül szükséges és arányos mértékben dolgozzák fel.

Jogalap

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja
Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal biztonságának fenntartása és annak biztosítása, hogy ezt ne használják olyan módon, amely mások jogait sértheti, vagy bűncselekmények vagy csalások elkövetésének csatornájaként (lásd a GDPR (47) bekezdését).

Megőrzési időszak

Az ebben a szakaszban említett személyes adatokat az adatgyűjtést követően legfeljebb 6 hónapig őrizünk meg, kivéve, ha az érintett bármikor ellenzi ezt az adatvédelmi szabályzat “Az érintett jogai” című részében megjelölt módszerekben.

Kapcsolattartók terület

Az adatok típusai és az adatszolgáltatás jellege

A weboldalnak van egy kapcsolati területe, amely a geomagworld.com/hu/kapcsolat-geomagworld-sa/ címen található. A felhasználók ezen a területen konkrét kéréseket küldhetnek a Geomagnak. Ez a szakasz a következő típusú adatokat gyűjti:

 • Név;
 • Vezetéknév;
 • Nem;
 • Életkor;
 • Ország;
 • E-mail cím;
 • A felhasználó üzenete.

A Geomag nem tud semmilyen befolyással lenni az „Üzenet” mezőben megadott adatokon. A Társaság felkéri a Felhasználókat, hogy kerüljék az olyan információk beírását, amelyekből akár közvetett módon is lehetséges lehet a GDPR 9. cikkében említett speciális kategóriákba tartozó adatok megszerzése. Ha ilyen típusú adatokat visznek be, a Geomag nem veszi figyelembe ezeket az információkat a megadott válaszokban, és az ilyen adatok biztonságos törlését végzi, amely nem teszi lehetővé azok visszakeresését. Az adatszolgáltatás ezen a területen nem kötelező. A kérelem helyes továbbításához kitöltendő mezőket „*” csillag jelöli. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy nem adja meg ezeket az adatokat, nem továbbíthatja az információkéréseket a Geomagnak, aki ezért nem tud válaszolni.

Az adatkezelés céljai

Válasz a felhasználók által benyújtott információkérésekre. A védelem céljából a bíróságok előtt, az Adatkezelő jogos érdekeinek megfelelően
For the purposes of defence before the courts, according to the legitimate interests of the Controller

Jogalap

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja
az adatkezelésre az érintett kérésére elfogadott néhány szerződéskötést megelőző intézkedés végrehajtásához van szükség.
A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja
Az adatkezelő jogos érdekei a saját jogainak bíróság előtti védelmében.

Megőrzési időszak

A Felhasználók által benyújtott kérések megválaszolásához szükséges teljes ideig és a Felhasználó kérésének kézhezvételétől számított 6 hónapig, hogy helyesen kezeljük az ugyanazon Felhasználótól érkező későbbi kéréseket, vagy az ugyanazon problémával vagy hasonló kérdésekkel kapcsolatos további információkat.

Csak az ezen a területen keresztül továbbított panaszok esetén, legfeljebb 10 évig az Art. Az olasz polgári törvénykönyv 2946. cikke, vagy a jogok korlátozásának maximális határidejéig.

Hírlevél

Az adatok típusai és az adatszolgáltatás jellege

A Weblap kezdőlapján van egy doboz, amely azt jelzi: „Ne hagyd ki a híreket! Iratkozz fel hírlevelünkre!”, amely átirányítja a Felhasználót arra az oldalra, ahol a Társaság által forgalmazott termékekre vonatkozó promóciós hírlevélre való feliratkozási kérelmet nyújthat be. Ez a szakasz a következő típusú adatokat gyűjti:

 • Név;
 • Vezetéknév;
 • Nem;
 • Életkor;
 • Ország;
 • E-mail cím;

Az adatszolgáltatás ezen a területen nem kötelező. A kérelem helyes továbbításához kitöltendő mezőket „*” csillag jelöli. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy nem adja meg ezeket az adatokat, akkor nem lehet továbbítani a Geomag hírlevélre vonatkozó feliratkozási kérelmet, és a Vállalat nem fog tudni eleget tenni a Felhasználó kérésének.

Az adatkezelés céljai

Feliratkozás a Geomag által forgalmazott termékekre vonatkozó vállalati hírlevélre.

Az adatkezelés céljai

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja
A felhasználó hozzájárulása ahhoz, hogy az adott mezőbe beírta e-mail címét. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, anélkül, hogy veszélyeztetné a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét, az „Érintett jogai” részben megadott utasításokat követve.

Megőrzési időszak

A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

„Kvíz – az Önnek megfelelő termék” terület és egyéb kérdőívek

Az adatok típusai és az adatszolgáltatás jellege

Néhány interaktív kérdőív elérhető a Weboldalon, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók számára, hogy azonosítsák az igényeiknek leginkább megfelelő Geomag terméket. A Felhasználónak a kitöltött kérdőívhez a következő adatok és információk szükségesek:

 • Név;
 • Vezetéknév
 • E-mail cím;
 • Telefon;
 • Cím, város, irányítószám;
 • Kor;
 • Nem;
 • Érdeklődési körök (pl. sport, hobbi stb.)
 • gyermekek száma és kora;

Az adatszolgáltatás ezen a területen nem kötelező. A kérelem helyes továbbításához kitöltendő mezőket „*” csillag jelöli. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy nem adja meg ezeket az adatokat, akkor nem tudja végigvinni a „Az Önnek megfelelő termék” kérdőívet, és a Geomag nem tudja megfelelően kezelni ezt a tesztet.

Az adatkezelés céljai

Marketing és piackutatás: Geomag termékekkel kapcsolatos közvetlen értékesítés és kereskedelmi kommunikáció, reklámanyagok és piackutatás küldésére. Ezeket a célokat olyan automatizált rendszerek használatával is el lehet érni, amelyek WhatsApp, Telegram, SnapChat vagy SMS (Short Message Service) vagy más hasonló elektronikus kommunikációs technológiák segítségével e-mailt és kommunikációs infót küldenek.
Profilalkotás: A természetes személyekkel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékeléséhez, különös tekintettel a Geomag termékekkel kapcsolatos személyes preferenciák és a felhasználó e termékekkel kapcsolatos sajátos érdeklődésének elemzésére vagy előrejelzésére.
Soft Spam: Kereskedelmi kommunikáció küldése e-mailben kereskedelmi termékek vagy a Felhasználó által vásárolthoz hasonló szolgáltatások közvetlen értékesítése céljából.

Jogalap

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja
A felhasználó által a relatív négyzet bejelölésével szabadon kifejezhető beleegyezés.
A felhasználó bármikor visszavonhatja beleegyezését, az „Érintett jogai” részben megadott utasításokat követve. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja
A felhasználó által a relatív négyzet bejelölésével szabadon kifejezhető beleegyezés.
A felhasználó bármikor visszavonhatja beleegyezését, az „Érintett jogai” részben megadott utasításokat követve. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja
Az adatkezelő jogos érdekei (a GDPR (47) bekezdése és a kódex 130. cikkének (4) bekezdése – ún. „Soft Spam”). Az érintett bármikor kifogásolhatja e közlemények fogadását az „Érintett jogai” részben megadott utasítások betartásával vagy a vállalat által küldött összes e-mail alján található „Leiratkozás” gombra kattintva.

Megőrzési időszak

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, és az adatgyűjtést követően legfeljebb 24 hónap.
A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, és az adatgyűjtést követően legfeljebb 12 hónap.
Amíg a felhasználó nem tiltakozik.

Cookie-kra vonatkozó irányelvek

A weboldal különböző típusú cookie-kat telepít. Nyissa meg a Cookie-irányelveket az ezen eszközökkel feldolgozott információk részleteivel, ide kattintva.
A személyes adatok címzettjeinek vagy kategóriáinak címzettjei, valamint a személyes adatok harmadik országba vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre történő továbbítása.
Ezekhez az adatokhoz kizárólag a megfelelően felhatalmazott és képzett személyek férhetnek hozzá (a biztonsági intézkedések és a titoktartási kötelezettségek betartásával kapcsolatban is) a GDPR 29. cikke alapján (például: a Vállalat alkalmazottai kötelesek válaszolni a Felhasználók a honlapon található űrlap segítségével benyújtott kérelmeire). Az adatokhoz való hozzáférés megengedett azoknak a személyeknek is, akik a GDPR 28. cikke alapján önálló adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként jogosultak, valamint az adatkezelő által kijelölt szakemberek és tanácsadók számára. Az adatokhoz való hozzáférés engedélyezett az alábbi személyeknek többek között, de nem kizárólag nekik:

 • Informatikai rendszer- és kommunikációs hálózatkezelési szolgáltatásokat nyújtó személyek (beleértve az e-mail fiókokat is);
 • A Geomag-ot támogató vállalatok a Weboldal adminisztrációjában (pl. internetszolgáltató) vagy a Felhasználó által kért szolgáltatások nyújtása;
 • Az állami szervek által kiadott jogi kötelezettségek és/vagy végzések teljesítésére illetékes hatóságok, amennyiben azt kifejezetten kérik;
 • az üzleti csoporthoz belső igazgatási célból, a Társaság jogos érdekeinek megfelelően az üzleti csoporthoz tartozó egyéb társaságok;
 • más vállalatok a vállalati felvásárlások és spin-off-ok során, azzal a feltétellel, hogy szerződésben garantált, hogy ezek az információk bizalmasak és védettek maradnak;

A személyes adatokkal kapcsolatba kerülő személyek frissített listájának megszerzéséhez küldjön egy kérést e-mailben info@geomagworld.com címre, melyben megadja a kérelem okát. A Társaság garantálja, hogy a személyes adatokat soha nem hozzák nyilvánosságra. A Geomagnak vannak vállalati fiókjai az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban (USA), Japánban és Ausztráliában, és termékeit világszerte forgalmazza. Ez azt jelenti, hogy a feldolgozott személyes adatok az Európai Gazdasági Térségen (EGT) túl is továbbíthatók harmadik országokba vagy webhelyekre. Ezekben az esetekben, ha az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba kell továbbítani, a Társaság garantálja, hogy az ilyen továbbításra kizárólag az Európai Bizottságnak a megfelelőségről szóló határozata vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb megfelelő garanciák jelenlétében kerül sor (például az adatokat átvevő féllel kötött általános szerződési feltételek aláírásával, és aki minden esetben garantálja, hogy a Felhasználó személyes adataira a Geomag által biztosított azonos szintű védelem vonatkozik).

Minors

A Geomag a játékágazat vezető vállalata, és biztos abban, hogy ezt a weboldalt kiskorúak is meglátogatják. Az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások, azaz az (EU) 2015/1535 irányelvben meghatározott, általában fizetés ellenében, távolról, elektronikus úton és a szolgáltatás igénybevevőjének egyedi kérésére nyújtott szolgáltatások (beleértve, de nem kizárólagosan a hírlevélre való feliratkozást, a kérdőív kitöltését vagy a Vállalat termékeire vonatkozó információkérést) kizárólag a legalább 14 éves személyeknek szólnak, olasz jogszabályok tekintetében. 14 év alatti gyermekek nem adhatnak át adatokat vagy személyes adatokat a Vállalat a felettük szülői felelősséget vállaló személyek hozzájárulása nélkül. A Vállalat ezért felkér mindenkit, aki a kiskorúakért szülői felelősséggel rendelkezik, tájékoztassa őket az internet biztonságos és felelős használatáról, és eseti alapon hajtson végre minden olyan eljárást, amelyet a Vállalat a kiskorúak adatainak feldolgozására irányuló kezdeményezésekkel kapcsolatban megjelölt.

Az érintett jogai

Az e szakaszban megjelölt jogokat bármilyen formában és ingyenesen gyakorolhatja, a nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott kérelmek kivételével, a GDPR 12. cikkének (5) bekezdése alapján. A jelen adatvédelmi szabályzatban leírt adatkezeléssel kapcsolatban és a GDPR alapján a Felhasználó a következő jogokat gyakorolhatja:

 • az érintett személyes adataihoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt összes információhoz való hozzáférés joga,
 • a helytelen személyes adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok integrálásához való jog,
 • az adatok törlésének joga, kivéve azokat az okiratokat, amelyeket kötelezően meg kell őrizniük
 • a vállalat és mindaddig, amíg a feldolgozásnak nincs más érvényes jogi alapja;
 • A feldolgozás korlátozásának joga a GDPR 18. cikkében meghatározott hipotézisek egyikében.
 • a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga, a kapcsolat létesítése céljából történő feldolgozás szükségességének vagy kötelező jellegének sérelme nélkül
 • az adatok opcionális feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásának joga anélkül, hogy veszélyeztetné a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló feldolgozás törvényességét.

Az Érintettnek joga van panaszt benyújtani az Adatvédelmi Ügynökséghez (www.garanteprivacy.it) vagy annak az EU-tagállamnak az Adatvédelmi Ügynökségéhez is, ahol szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye, vagy azon a helyen, ahol a feltételezett jogsértés történt minden olyan feldolgozással kapcsolatban, amelyet nem megfelelőnek tart.
Mindezen kérések esetén a felhasználó felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel úgy, hogy az értesítést rendes postai úton továbbítja a svájci Via Roncaglia, n.15, 6883 Novazzano, Svájc címre, vagy e-mailben az info@geomagworld.com címre.

Beleegyezés

Ez az adatvédelmi szabályzat tartalmaz néhány olyan feldolgozást, amelyhez a Felhasználó hozzájárulása szükséges. Ezt a hozzájárulást úgy fejezhetjük ki, hogy bejelöli a weboldalon található űrlapok alján található konkrét négyzeteket, ahol a Felhasználók személyes adatait gyűjtik.

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Ezt az adatvédelmi szabályzatot 2020.01.29-én frissítettük. Az adatvédelmi szabályzat jövőbeni módosításait ezen az oldalon tesszük közzé. A Geomag felkéri a felhasználókat, hogy rendszeresen olvassák el ezt az oldalt, hogy naprakészek maradjanak a módosításokról. Szükség esetén a jelen adatvédelmi szabályzat módosításairól e-mailben értesítjük a Felhasználót.

This website uses cookies, including from third parties. In addition to technical cookies to guarantee the user correct navigation on the site, we use marketing cookies, analytical / statistical cookies and cookies that guarantee you to interact with the main social media (such as Facebook and Youtube). You can accept these cookies by clicking on "Accept", or click here to set your preferences. For more information, see the information on Cookies reachable here. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close